Tour cano Phú Quốc

Tour Phú Quốc – Du Thuyền Sarita 5 sao VIP

Tour Phú Quốc – Du Thuyền Sarita 5 sao

Thời gian từ: 9h - 17h
Giá: 1.990.000đ

Có thể đặt 24/7

Tour Cano 4 đảo Phú Quốc và Cáp treo Hòn Thơm HOT

Tour Cano 4 đảo Phú Quốc và Cáp treo Hòn Thơm

Thời gian từ: 8h - 16h
Giá: 1.020.000đ

Có thể đặt 24/7

Tour cano 5 đảo Phú Quốc + đi bộ dưới lòng đại dương Eco Beach VIP

Tour cano 5 đảo Phú Quốc + đi bộ dưới lòng đại dương Eco Beach

Thời gian từ: 8h - 16h
Giá: 1.500.000đ

Có thể đặt 24/7